Što je ugovor o praksi?

ŠTO JE UGOVOR O PRAKSI I ZAŠTO GA ZAHTIJEVAMO?

Bilo da trenutno studiraš ili si nedavno diplomirao/la potreban ti je ugovor o praksi sa tvog fakulteta ili škole. Bez ugovora o praksi, nažalost, ne možemo ti pomoći jer španjolski zakon traži taj dokument od praktikanata.

Ugovor o praksi je načelno dokument koji određuje o kakvoj se praksi ili o kakvom se radnom mjestu radi. Izdaje ga tvoj fakultet i služi kao dokaz da je tvoja praksa povezana s tvojim studijem i povezana s tvojim obrazovanjem. Ugovor je potpisam od strane institucije koja ga šalje (fakulteta), tvrtke koja prima studenta, i tebe, praktikanta.

Imaj na umu da mnogi fakulteti mogu i žele napraviti ugovore o praksi za svoje nedavno (npr. prije nekoliko godina) diplomirane studente!

 

ŠTO TREBA SADRŽAVATI UGOVOR O PRAKSI

 

Slijede stavke koje ugovor o praksi obično sadržava, ali ugovor nije ograničen samo na njih

Student

- kontakt i osobni podaci

 

Fakultet / Institucija koja šalje studenta

- Kontakt podaci

-Kontakt podaci upravitelja / Ureda za međunarodnu suradnju

-Cilj prakse

 

Tvrtka

-Kontakt podaci

-Radno mjesto studenta na praksi

-Nadzornik prakse

-Zadaće praktikanta

-Datumi trajanja prakse (!)

 

UVJETI I PRAVILA PRAKSE

Napominjemo da fakultet ne mora biti odgovoran ni za što

POTPISI SVIH STRANAKA