fbpx

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

1. Prihvaćanje naših uvjeta

Posjećivanjem internetske stranice spain-internship.com, pregledavajući, pristupajući ili u drugom obliku koristeći bilo koju od usluga ili informacija koje su stvorene, prikupljene ili predane na stranici spain-internship.com pristajete da budete podložni Uvjetima poslovanja. Ako ne želite biti podložni našim Uvjetima Vaš jedini izbor je da ne posjećujete, pregledavate ili koristite usluge stranice spain-internship.com. Razumijete, slažete se i priznajete da ovi Uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas i spain-internship.com i da Vaše korištenje spain-internship.com indicira Vaše konačno prihvaćanje ovog ugovora.

2. Pružanje usluga

Slažete se i priznajete da spain-internship.com ima pravo da izmijeni, poboljša ili prekine bilo koju od svojih usluga prema vlastitom nahođenju i bez da Vas prethodno obavijesti, čak i ako to znači da će Vam biti uskraćen pristup informacijama o uslugama. Nadalje, slažete se i priznajete da spain-internship.com ima pravo da Vam pruža usluge preko podružnica ili povezanih subjekata.

3. Vlasnička prava

Priznajete i slažete se da spain-internship.com može sadržavati vlasničke i povjerljive informacije uključujući zaštitne znakove i patente zaštićene intelektualnim vlasništvom i međunarodnim sporazumima o intelektualnom vlasništvu, spain-internship.com Vam daje ovlasti da pregledate i načinite jednu kopiju dijelova sadržaja za offline, osobno, nekomercijalno korištenje. Naš sadržaj se ne smije prodavati, reproducirati ili distribuirati bez našeg pisanog odobrenja. Bilo koji zaštitni znakovi i logo oznake treće strane su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Bilo koja prava koja ovdje nisu posebno spomenuta su pridržana.

4. Predani sadržaji

Kada predate sadržaj na stranici spain-internship.com Vi istovremeno dajete dozvolu stranici spain-internship.com da neopozivo, diljem svijeta, bez naknade, objavi, izmijeni, dijeli i proda Vaš sadržaj. Potvrđujete i jamčite da imate traženo ovlaštenje da date navedenu dozvolu stranici spain-internship.com

5. Prekid ugovora

Uvjeti iz ovog ugovora će se nastaviti primjenjivati dok se ugovor ne prekine od strane bilo koje stranke bez prethodne obavijesti ili razloga. Na uvjete koji će se nastaviti unedogled neće utjecati prekid ovog ugovora.

6. Odricanje od odgovornosti

Razumijete i slažete se da koristite stranicu spain-internship.com na vlastitu odgovornost i da su naše usluge pružene na način na koji su predstavljene i kada su dostupne. spain-internship.com ne daje nikakva izravna ili neizravna jamstva, odobrenja ili zastupanja koja se tiču rada stranice spain-internship.com, informacija, sadržaja, materijala ili proizvoda. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na neizravna jamstva uvjeta prodaje i prikladnosti za određenu svrhu i bez povreda pravila, te će jamstva koja imaju pristup ili koriste uslugu biti neprekinuta ili bez greške ili će ti nedostaci u usluzi biti ispravljeni.

7. Ograničenje odgovornosti

Razumijete i slažete se da spain-internship.com i bilo koja od njenih podružnica ili povezanih subjekata neće biti odgovorni za bilo kakvu izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili iznimne štete. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na štete zbog gubitka dobiti, prekida u poslovanju, ugleda i dobrobiti poslovanja, gubitka programa ili informacija ili bilo kakve trajne ili privremene prekide usluga ili pristupa informacijama, ili brisanja ili  neispravnosti bilo kakvog sadržaja ili informacija, ili neuspjeha u čuvanju bilo kakvog sadržaja ili informacija. Navedeno ograničenje se primjenjuje bez obzira je li stranica spain-internship.com bila obaviještena o mogućim štetama ili je trebala biti svjesna mogućnosti istih. U nadležnostima gdje izuzeće ili ograničenje odgovornosti za posljedične ili slučajne štete nije dopušteno tada je odgovornost spain-internship.com ograničena u najvećoj mogućoj mjeri koju dopušta zakon.

8. Vanjski sadržaj

spain-internship.com može sadržavati hiperveze do sadržaja treće strane, oglasa ili internetskih stranica. Priznajete i slažete se da spain-internship.com nije odgovoran i ne podržava bilo kakvo oglašavanje, proizvode ili sredstva dostupna iz takvih izvora ili internetskih stranica.

9. Nadležnost

Izričito razumijete i slažete se da podliježete osobnoj i isključivoj nadležnosti sudova zemlje, države, pokrajine ili područja koja je određena jedino od strane stranice spain-internship.com kako bi se riješila bilo kakva pravna pitanja koja potječu iz ovog ugovora ili su povezana s Vašom upotrebom stranice spain-internship.com. Ako službeni sud koji je nadležan, odluči da je bilo koja odredba ovog ugovora nevažeća, ista će biti uklonjena iz Uvjeta, a preostali Uvjeti će i dalje biti važeći.

10. Cijeli ugovor

Razumijete i slažete se da gore navedeni Uvjeti čine cijeli opći ugovor između Vas i spain-internship.com. Možete biti podložni dodatnim Uvjetima kada koristite, kupujete ili pristupate drugim uslugama, povezanim uslugama ili sadržajima ili materijalima treće strane.

11. Promjene uvjeta

Spain-internship.com zadržava pravo da izmijeni ove Uvjete s vremena na vrijeme prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti. Promjene u našim Uvjetima poslovanja stupaju na snagu na dan kada su objavljene i Vaš nastavak korištenja usluga spain-internship.com nakon bilo kakvih izmjena u Uvjetima poslovanja će značiti da pristajete biti podložni tim izmijenjenim Uvjetima poslovanja.